<----- https://www.revelacionesmarianas.com/

https://wingsofprophecy.blogspot.com/

------>

2168. Poselství Ježíše ze dne 20. září 2022.

Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


SEZÓNA POTĚŠENÍ


Mé děti vstupují do nové éry a nového období. Mé děti, ačkoli jste se tohoto času obávaly, prohlašuji, že pro vás to bude období uspokojení. V tomto období vám udělám radost tím, že odpovím na vaše modlitby, a to náhle. Potěším vás záchranou vašich milovaných, když je budete nadále pozvedat ke Mně. Potěším vás udělením odpovědí, za které jste se modlily: vaše uzdravení, vaše prosperita a zázraky pro vás, když procházíte tímto časem. Jen věřte a Já to udělám.

Jste připraveny na toto nové období radosti?

Ježíš


Iz 43,19-21
19: Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky.

20: Čest mi vzdá zvěř pole, šakalové i pštrosi; obdařil jsem poušť vodou a pustou krajinu řekami, abych napojil svůj vyvolený lid.

21: Lid, jejž jsem vytvořil pro sebe, ten bude vyprávět o mých chvályhodných činech.

Lk 12, 32: Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.

3Jan 1, 2: Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv – tak jako se dobře daří tvé duši.
zpět