2006. Poselství Ježíše ze dne 23. dubna 2022.

Nástroj: Valentina Papagna (Austrálie), https://valentina-sydneyseer.com.au


ONI TO CHTĚJÍ UDĚLAT


Bylo asi půl čtvrté odpoledne, když jsem se začala modlit růženec Božího milosrdenství. Zatímco jsem se modlila, najednou se objevil náš Pán Ježíš.

Ježíš: "Víš, právě teď Mi Putin působí nesnesitelnou bolest. Nikoli mou trnovou korunou, kterou jsem dostal během svého umučení, jímž jsem prošel, a které bylo tak trýznivě bolestivé. Ale nyní Mi působí bolest přímo v mém Nejsvětějším Srdci svými brutálními vraždami a ničením, které páchá na nevinných lidech a malých dětech, což je tak bolestné.

Modlete se, aby vystoupilo mé milosrdenství, a modlete se, aby s mým milosrdenstvím sestoupil mír. To je způsob, jakým Mě utěšíte."

Pane, smiluj se nad celým světem.

Pak jsem měla vidění. Najednou se zjevil anděl a my jsme se ocitli na cestě tímto údolím, po krásné rovné cestě, podobné aleji, lemované stromy po levé i pravé straně.

Pak jsme přišli na další část této velmi dlouhé cesty; táhla se na míle daleko. Všechny stromy tu byly ohořelé, černé jako uhel, jako by je někdo spálil. Po obou stranách silnice zůstaly jen vysoké pahýly.

Zeptal jsem se anděla: Co to všechno představuje? Vypadá to velmi depresivně.

Anděl odpověděl: Ukážu ti to. Co to znamená? Zeptala jsem se.

Procházíš Údolím smrti. To se stane, když se během této války Rusko rozhodne odpálit raketu, atomovou raketu. Stane se to nejen stromům a přírodě, ale i lidem. A může se to stát kdykoli.

To také představuje, že pokud se to stane, mnoho lidí zemře bez lítosti a jejich duše budou také suché a černé jako pahýly stromů, bez Boha.

To je strašné, řekla jsem.

Anděl řekl: Valentino, musíš hlásat Boží milosrdenství, dokud ještě můžeš. Řekni lidem, aby činili pokání, smířili se s Bohem a změnili svůj způsob života, protože to všechno se může stát. Modli se, aby náš Pán sem vložil svou všemohoucí ruku, aby to zastavil, protože oni to chtějí udělat.

Toto místo bylo stále tak depresivní. Byla to naprostá spoušť, jako po bombardování nějaké oblasti, a vše, co zbylo, bylo spáleno. Zůstaly tu jen pahýly stromů, které celé černé trčely ze země.

Stromy musely být krásné, když byly svěže zelené. Alej krásných vysokých stromů a krásná cesta, a pak všechno bylo spáleno. Žijeme v době, kdy všechno bereme jako samozřejmost. Musíme se modlit za svět a za to, aby náš Pán zasáhl.

Konec poselství.zpět