2004. 8. května 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 9. února 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com


PŘICHÁZÍ VELKÁ ZMĚNA


Po celý dnešní den (v sobotu) jsem v duchu pociťovala neklid. Cítila jsem, že se blíží něco velmi velkého, ale nemohla jsem pochopit, co to je. Mnohokrát jsem se dnes ptala Pána, co to cítím, a co jsem slyšela, bylo: Buďte připraveni na změnu.

Moji lidé, k národům přichází velká změna. Můj lid zažije velký smutek ze změn, které přicházejí, protože tyto změny nemají prospět vám, ale lidu mého nepřítele.

Až uvidíte, že tyto změny začínají, ujistěte se, že vaše domy jsou v pořádku, protože mnozí z vás opustí zemi, mnozí náhle. Svět kolem vás se rychle mění, mé děti, a změny budou nevratné.

Konec se rychle blíží.

Ježíš


Lk 21, 25-26
25: Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře.

26: Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí.

Joel 2, 13: Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem.

Mt 24, 44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.

2Tim 3, 1-5
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.

2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní,

3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,

4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,

5: budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.

1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá, koho by pohltil.
zpět