894. Poselství Boha Otce ze dne 4. května 2019.

Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko).


OBNOVA KOSTELŮ


Viděla jsem svého nebeského Otce sedět na trůnu. Pozval mě vedle sebe a požádal mě, abych pozorovala, na co se dívá On. Mohla jsem spatřit, kdo skutečně stojí za obnovou kostelů. Znovu jsem viděla ty, kdo měli ve své ruce zednickou lžíci. Ďábel skrze renovace uskutečňuje reformování církve. Podmínky určují konkurzy a podpory. Cílem je, aby se oltář umístil na stranu, obrazy a sochy zmizely a místo lavic byly stoličky. Všechno směřuje k tomu, aby nikdo nemohl Pánu vzdát hold vhodným způsobem. Viděla jsem, že ani opravdoví kněží neumí proti tomu udělat nic, neboť ti, kdo stojí nad nimi, je zavazují k poslušnosti. Proroctví se naplní pod dobrým zdáním renovace.


Pán tehdy řekl:

Já, váš Nebeský Otec, prohlédnu mnoho věcí. Dovolím, abyste vyprázdnili kostely. Avšak oloupíte-li můj Dům o eucharistii, tak budete konfrontováni s mým svatým hněvem. To je jediné, co nestrpím. Mého Syna více zhanobí to, když Ho odstraníte z kostela, než když někdo svatokrádežným způsobem přijme jeho svaté Tělo. Eucharistie je vaší spásou. Kdo podporuje takové jednání, tomu by bylo lépe, kdyby se ani nenarodil. Jak se odvažujete zkoumat moji vůli? Já chci spasit každého. Kdo jiným odejme možnost, aby byl spasen, je synem zatracení. Modlete se, aby se to uskutečnilo na co nejméně místech!

Bůh Otec

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.

zpět