851. Poselství Boha Otce ze dne 20. června 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


MUSÍTE POPŘÍT SVÉ TĚLO


Mé děti, všechno ve vás bude stále bojovat, ale musíte se naučit čelit problémům, kdy bude někdy rozdíl, zda půjde o váš život, nebo smrt (v duchu jsem viděla pohromy, útoky nepřítele, léčky, nachystané lidmi, aby vás připravili o život).

Musíte popřít své tělo a naučit se jít jen samotnou vírou. Musíte se naučit být v pokoji a důvěřovat Mi, že mám pro vás dobrý plán. Musíte ze své mysli vymazat myšlenky, že víte, co je nejlepší v každé situaci udělat, protože nemůžete vědět, co je před vámi tak jako Já. Nevíte o nebezpečích tak, jako mohu Já.

Podřiďte se mému vedení. Naučte se rozlišit můj hlas a jít po mých cestách.

Bůh Otec


Fil 4, 11-13
11: Ne, že bych si snad stěžoval na nedostatek. Já jsem se naučil být spokojen s tím, co právě mám.
12: Dovedu žít v odříkání a dovedu žít v hojnosti. Jsem důvěrně obeznámen vůbec ve všem: v sytosti i v hladovění, v nadbytku i nedostatku.
13: Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.

2Kor 5, 7: To proto, že v nynějším stavu (v Boha jen věříme), ale dosud ho nevidíme.

Gal 5, 15-17
15: Jestli se však mezi sebou koušete a trháte, dejte pozor, abyste jeden druhého nepohltil!
16: Chci říci toto: Žijte duchovně a nepropadnete žádostem těla.
17: Tělo totiž touží po něčem jiném než duch, a duch zase po něčem jiném než tělo.

Ž 119, 105: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvětluje moji stezku.

zpět