805. Poselství Ježíše ze dne 12. května 2019.

Nástroj: Julie Whedbee (USA).


ZEMĚTŘESENÍ A TSUNAMI


V noci 11. května 2019 jsem měla krátký sen o zemětřesení a následné tsunami. Běžela jsem varovat své dospělé děti, že se to má stát a na přípravu bylo jen pár chvil. Než jsem doběhla k domu, kde byly na návštěvě u přátel, uběhlo doslova jen pár minut, když ty události nastaly. My, jako věřící, jsme byli chráněni, ale devastace byla obrovská.

Ráno, hned po probuzení, jsem se prosila Otce, jestli bych s Ním o tom mohla mluvit. Dal mi mnoho varování, jako je toto, abych je poslala, a byl tak milosrdný, že nás varoval, abychom se připravili, především duchovně, pak fyzicky, jak jsme vedeni. Přemýšlela jsem, jestli bude i dál varovat, protože už nám toho dal tolik, ale kvůli mé pozici strážce mi připomněl, abych varovala dál, dokud mi neřekne, abych skončila. Tak budu poslušná.

Nedal mi pořadí, jaký rozsudek přijde první, jen abychom byli připraveni v každém okamžiku, protože rozsudek je dán, JE TO TU.

YAHUSHUA hovoří:

PROBERTE SE! VZBUĎTE SE! Bylo rozhodnuto, co bylo zaseto, bude teď sklizeno! Hospodář přichází sebrat svoji úrodu a plevy budou hozeny do ohně!

KAJTE SE! KAJTE SE! ROZSUDEK JE NADOSAH!

MENE MENE TEKEL UFARSIN!

BOUŘE JE TU! NASLOUCHEJTE MÉMU HLASU!

Bude pouze jedno bezpečné místo, a tím je střed mého Srdce a mé vůle. Nenajdete útočiště v modlách tohoto světa. Má varování opakovaně padala na duchovně mrtvé a Já teď už budu jednat.

Těm, kteří jsou mými učedníky, říkám, že rozbuška byla zažehnuta, postupujte podle pokynů, které jsem vám dal na tajném místě se Mnou.


YAHUSHUAZ angličtiny přeložil bratr Miroslav
zpět