635. Poselství Ježíše ze dne 5. června 2018.

Nástroj: Julie Whedbee (USA).


VÝBUŠNÁ REAKCE V TOMTO KRÁLOVSTVÍ, AŽ NEBE NAPADNE ZEMIMá sladká růžičko, to jsem Já, vykoupený z lidí, zrozený zemřít, život bez hříchu, zabitý jako Nevinný, jediný Syn Otce, vzkříšený pro vzdání veškeré slávy, úcty a uctívání jediného Stvořitele všech věcí. Přišel jsem a zemřel, abyste vy mohli žít. Takový je pouze Jeden. Jen JÁ JSEM to.

V současnosti existují dvě velmi odlišné, zároveň však souběžné reality. První je ta, která je hmatatelná. Lze ji vidět, cítit, slyšet a manipulovat s ní, aby sloužila tomu, kdo jí vládne. To se nyní děje všude kolem vás, jak se zakázané poznání, sdílené Padlým, vyvinulo ve velkou moc tohoto království, integrovanou do absolutně všech oblastí moderního, běžného života.

Ve stálé snaze tvořit, už od svého pádu, Satan teď manipuluje s DNA, jak u zvířat, tak u lidí, aby dál budoval a posiloval svoji armádu. Jen určitý počet padl s ním; proto používá zakázané poznání Mého Království k "vytvoření" větší armády, s níž přijde proti svatým, aby je přemohl. Dávno zapomenutá stvoření v podzemí se teď objevují, a co se v této realitě projeví jako živé, nemá v sobě Můj dech života ani záměr těch, které jsem stvořil k Mému obrazu, tajemství, která jsem zakódoval do vaší DNA.

Existují stvoření a hybridy, zčásti lidé, zčásti stroje, které budou mít nadpřirozené schopnosti, zdánlivě "božské", jako bytosti vyšší moci nebo původu; ale říkám vám, že nejsou ničím jiným než plody samotného prince temnoty. V hledání nesmrtelnosti se nezastaví v ničem, ale jejich osudem je věčná temnota, protože nic se nevyvýší nade Mne. Nesmrtelnosti lze dosáhnout pouze uznáním Mne jako Stvořitele všeho života a poslušnosti Mých cest.

Mnozí, tolik fascinovaní touto novou technologií, přicházející se znovuobjevením se Padlého, jsou velmi podvedeni, co se týká záměrů těchto moderních výtvorů, které se rodí v pekelné jámě. Zde je počátek velkého bludu, o kterém hovoří mé Slovo. Mnoho, mnoho jich každý den odpadne. Manipulace s tím, co je vidět, cítit a slyšet křičí ze všech stran. Není z toho úniku, mimo Mne. Já jsem jediná Cesta, Pravda a Život, která jde najít. Velké rozdělení, o němž se tak dlouho mluví, je definitivně tu.

Tak, jak se satanova armáda shromažďuje po celém světě, také armáda Živého Boha se zvedá! Sláva! Neboť Svatý shromažďuje své pro boj; ale zatímco Moje Armáda už dosáhla vítězství skrze Mou krvavou oběť, satanova armáda pozná jen rychlou a konečnou porážku.

Stejně jako se jeho armáda naplňuje nějakou dobu všemi silami temnoty, tak i Má armáda se naplňuje, zatímco vám o tom říkám. Avšak veškerá moc a autorita, kterou mi dal Můj Otec, je udělena těm, kteří mi slouží v naprosté poslušnosti. Síly Mého království nemohou být a nikdy nebudou poraženy. Boj nyní zuří a každým dnem sílí. Zuřivost toho, co se děje v nebesích, nelze podceňovat ani brát lehkovážně.

Toto je generace, která spatří Můj návrat, a uvidíte věci démonické v přírodě, bok po boku s Mými projevy, a to nejen v Mém andělském světě, ale také skrze tento svět, Moji lidé. Uvidíte věci, které jste měli za nemožné, a nevěřili byste jim, kdybych vám předem neřekl, že k nim dojde.

Jde o dějinnou bitvu, největší, jakou tento svět kdy poznal, a volba komu sloužit, určí váš věčný výsledek. Sázky nejsou jen vysoké - VŠECHNO JE V SÁZCE pro každou duši. Pokud jste nezvolili život nad smrtí, PROČ??? Je to pro vás volba? Proč by někdo volil věčnou smrt?

Mnozí z Mé Nevěsty zažívají to, o čem jsem mluvil před několika lety. Je to odtržení vlády duše nad duchem lidstva od jeho pádu.

Jak vás přitahuji blíž a blíž k Sobě, vašemu Stvořiteli, který vám vdechl DNA, reakcí na to, co jsem vám vložil do krve, je vaše obnova souladu se Mnou. Pozvedám a vzdaluji vás od prokletí, hledáte-li Mne celým srdcem. Tento proces bývá často bolestný, protože duše je zpohodlnělá a zvyklá vás řídit. Nechce se odezdat kontrole vašeho ducha.

Satan může manipulovat a řídit jen padlou stránku člověka, takže jakmile se blížíte ke Mně a přikazujete svému duchu vzít nazpět autoritu nad svou duší podle Mého původního plánu, zažijete vcelku tvrdý boj, jak smrtelné uvolňuje cestu nesmrtelnosti, tělo umírá duchu a spolu jdeme dál jako Jeden.

Teď máte mnohem víc zjevení o tom, co se děje, nejen ve fyzickém a přirozeném okolí, ale také ve vašem fyzickém těle. Všude kolem vás probíhá bitva duchů, světla a temnoty. Podstata bitvy světla a tmy, zla s dobrem, je boj o vaši duši.

To je vše, prozatím. Přijďte ke mně tímto zjevením a já vám dám pokoj, který jen Já vám mohu nabídnout ve všem, co se děje.

YAHUSHUA
Z angličtiny do češtiny přeložil bratr Miroslav.
zpět