622. Poselství Ježíše ze dne 1. prosince 2016. Ke zveřejnění uvolněno dne 29. listopadu 2018.

Nástroj: Julie Whedbee (USA).


PŘESOUVÁNÍ A MOCNÉ SKUTKY V YAHUSHUOVĚ JMÉNU


Poté, co jsem obdržela poslední poselství s názvem "Mnozí Mi odmítají naslouchat... Budiž... Konec přišel!“, dal mi Yahushua (Ježíš Mesiáš) pokyn, abych tento sen/vizi uvolnila dál. Zažila jsem ji 1. prosince 2016 a čekala jsem, až mi Otec sdělí, že chce, aby byla zveřejněna. Teď je čas sdílet poselství se všemi, kteří mají uši ke slyšení.

Je to jen jeden z mnoha projevů, k nimž dojde v Otcově lidu po proměně. Stane se to poté, co budou přeneseny prvotiny Zbytku, a zbytek světa, včetně věřících, kteří se nazývají křesťané, ale jsou vlažní a nejsou znovuzrození, budou dál na zemi. Zlí, samozřejmě, zůstanou napořád, a přijde systém šelmy.

Sen:

Došlo k proměně prvotin Zbytku, a já, v oslaveném těle, jsem byla Králem vyslána na misi. Byla jsem ve vojenském letadle se skupinou mladých. Bylo jim 17 až 25 let. Všichni měli vojenské vybavení, zbroj různého druhu, ale nebylo to běžné vojenské letadlo nebo tým. Byla to Pánova armáda a Pánovo letadlo, ačkoli pro svět vypadalo celkem obyčejně. Chodila jsem sem, tam uličkami letadla, povzbuzovala a poučovala skupinu, co budou dělat - sloužit, uzdravovat a modlit se za ztracené - protože piloti byli za zavřenými dveřmi v kabině letadla.

Toto letadlo neletělo obvykle; věděla jsem to v duchu. Ani já sama jsem nebyla v "běžném" těle. Byla jsem proměněna a nepotřebovala jsem letět tímto způsobem z místa na místo, ale mohla jsem cestovat jako světlo. Byla jsem se skupinou, abych je trénovala a vedla, protože ještě nebyli proměněni.

Byť byli ještě ve svých smrtelných tělech, byli ochotni vzdát se života až k smrti. Byli vybráni, odděleni a chráněni, protože byli na útěku ze systému šelmy, která převzala vládu nad světem, ale všichni byli určeni zemřít za Yahushuu jako mučedníci. Tito mladí se stali poslušnými Otci poté, co prvotiny Zbytku byly přeneseny, a proto museli vydržet až do konce Velkého soužení nebo zemřít tímto způsobem.

Tři v každé řadě se drželi za ruce, mladí muži a ženy; a jako výcvikovou příručku měl každý na kolenou otevřenou BIBLI. Všichni věděli, že zemřou jako mučedníci, ale opustili své rodiny, aby sloužili Pánu a byli připraveni bojovat, byť byli tak mladí. Bylo úžasné je vést a cvičit, a vidět odvahu skupiny jako celku, ačkoli bylo zřejmé, že jsou vyděšeni. Žádný by se ale nevrátil. Dali svá srdce ke spáse duší, a tak i zemřou.

Pochopila jsem, že jsme přistáli na nepřátelském území se stanným právem, dosedli jsme s Pánovým letadlem a zachránili lidi, které by jinak chytili a odvedli, a vzali je do bezpečí. Stalo se to velmi rychle, ale většina, ne-li všichni z těch mladých, byli zabiti při plnění tohoto úkolu.

Dostala jsem mnoho snů a vizí o vedení a výuce a přijala potvrzení, že mnozí z proměněných prvotin Zbytku budou dělat věci jako tato. Povzbuďte bratry a sestry, protože věci, o nichž se mluví ve Slově a vše, co mi ukázal Yahushua ve viděních a snech pro své děti, bude naší realitou. Čas odhalit toto zjevení, je TEĎ.

Připravte si srdce a ducha k přijetí Otcova pomazání a vylití oleje, které nás zaplaví, abychom mohli dokončit práci, kterou náš Král začal v každém z nás.

RADUJTE SE! KRÁL PŘICHÁZÍ! KRÁL PŘICHÁZÍ!

Shalom,

Julie
zpět