610. Poselství Ježíše ze dne 23. listopadu 2018.

Nástroj: Julie Whedbee (USA).


MNOZÍ MI ODMÍTAJÍ NASLOUCHAT… BUDIŽ… KONEC PŘIŠEL!


Děti, naslouchejte velmi pozorně tomu, co vám říkám. Mé Slovo hovoří o čase, kdy vzroste poznání a bude dáno mnoho zjevení ohledně toho, co bylo napsáno. Ten čas je TEĎ. Těm, co se připravili a poslušně přijdou ke Mně, zjevím mnoho, mnoho věcí o tom, co se má stát na této zemi. V nebesích zuří velká a mohutná válka, a to je čas pro moji armádu, aby se do ní zapojila, jak na to byla cvičena, neboť temnota přišla a Satanův čas je teď velmi krátký.

Až si vezmu své prvotiny, budou naplněni mocí a autoritou, a dostanou dosud nikdy nepoznané schopnosti. Vyhradil jsem je pro čas jako je tento, a až je odhalím světu, svět bude udiven a co se bude dít, nebylo ještě nikdy viděno. Mnozí budou očištěni a vyběleni, ale bezbožní nepochopí. Nespravedlivý, nechť je dál nespravedlivý, ale kdo je svatý, ať je dál svatý.

Skrze mé proměněné budu vylévat své pomazání a oni půjdou a neochabnou. Poběží a neznaví se. Budou uzdravovat nemocné, vyhánět démony, křísit mrtvé a jasně dávat najevo, že Já je vedu to dělat. Zázrak na pohled, ano, protože vše, co jsem pro tento čas rezervoval, bude na ně vylito.

Budou naslouchat s Jedním srdcem, a bude jim dán nadpřirozený pokoj v naprostém chaosu světa. Budou jako pouliční lampy a moje přítomnost na zemi skrze ně bude nepopiratelná. Budu je používat ke službě zoufalým a ztraceným a mnozí Mne poznají z jejich příkladu. Budu je používat velmi krátký čas. Potom je vezmu domů, až lidé světa, neposlušní a studeného srdce, zůstanou přetrpět hrůzy, které budou panovat během systému antikrista.

Já skutečně stojím ve dveřích, přesto tomu mnozí odmítají věřit. Budiž. Konec přišel a Já nebudu otálet. Pro ty, kteří zůstanou během systému šelmy, bude stále ještě možnost volby, pokud přežijí kalamity a soudy, které už jsou tu, ale ty dny budou mimořádně temné a mnozí, mnozí zemřou pro Mé jméno.

Opravdu posloucháte? Slyšíte svým duchem, co vám říkám? Konec je tu. Přichází, a tak málo je připravených. Teď vlastníma očima uvidíte, že vše, co jsem vám říkal, je pravda. Potom, až se to všechno stane, tato slova dosvědčí, že Já jsem věrný a jsem Pravda, a mé Slovo se Mi nevrátí marně zpět.

Naslouchejte slovům svého Stvořitele. Až všechno pomine, Já zůstanu.


YAHUSHUA
Poznámka admina:
Vzhled k velké důležitosti tohoto poselství, jsme je se souhlasem překladatele, bratra Miroslava, uveřejnili v hlavní nabídce. Najdete je také v poselstvích našeho Pána Julii Whedbee v roletkové nabídce "Texty k meditaci".
zpět