530. Poselství Ježíše ze dne 11. září 2018.

Nástroj: Julie Whedbee (USA).


TRUMPETY ZVUČÍ, TEĎ ZAČNU JEDNAT


Teď už neuvidíte mnoho dalších slov o soudech, o kterých jsem řekl, že přicházejí. Varoval jsem vás mnoho let … radil jsem vám … vyléval své srdce, abyste změnili své životy … zatvrzelá srdce, aby zjihla a naplnila se mou Láskou a víc bylo možné zachránit. Všechno má svůj čas, a teď je čas soudu. Je to čas, kdy se stane všechno, co bylo předpověděno. Je to doba, kde se Já sám dám poznat v zemích, jak jsem to řekl, JÁ JSEM BOUŘE.

Není mé přání, aby někdo zahynul před jeho časem, před příležitostí volby života nebo smrti, ale co musím udělat, to musím udělat. Své Slovo nevezmu zpět. Stvořil jsem světlo a stvořil jsem i temnotu, a co dovolím, to dovolím.

Ti, co zesměšňovali a dělali si legraci z mých varování skrze mé posly, ti, kteří přežijí mé soudy, se mohou dál vysmívat, ale pravda bude odhalena a země a všichni její obyvatelé poznají, že existuje větší moc, než oni. Čekal jsem dost dlouho, a teď začnu jednat. Vaše soužení začalo, Spojené státy, a nejen pro vás, ale i pro celý svět. Trumpety zvučí a byl slyšet nářek mého lidu.

Má Nevěsto, řekl jsem ti, že spatříš mnoho, než pro tebe přijdu. Bezprostředně vám začne mnoho žalu a bědování, ale ty nebudeš otřesena a nemusíš se bát. Jste ze všech stran obklopeni mými anděly a nic vám nijak neublíží. Zůstaňte v pokoji, který vám nabízím jen Já, vám, kdo zůstáváte vprostřed LÁSKY samotné. Velké pomazání bude vylito na ty, kdo vyslechli mé prosby a připravili své duchovní domy. Budete se o ně starat, stejně jako ti, komu pomáháte. Oslavím se skrze vás, moji milovaní, nikdo o tom nepochybujte. Pro svět je to čas velkého smutku, ale pro vás, chci vás vidět se radovat, protože půlnoční hodina je u vás a v mžiku budou vaše záměry vyplněny.

Dávejte pozor, modlete se jako dosud nikdy, za naplnění všech věcí k mé slávě, a hleďte na Mne, toho, který vás miloval od počátku založení času a procházel s vámi bouřemi.

Jste velmi milování, vždy na to pamatujte.

YAHUSHUAPoznámka admina:
Chtěl bych upozornit naše čtenáře, kteří jen zřídka navštíví nabídku
"Co je nového", že poselství našeho Pána paní Julii Whedbee jsou zveřejňována v původní úpravě našeho spolupracovníka, pana M. Vaska, v nabídce "Texty k meditaci". V hlavní nabídce je už nenajdete, neboť jejich mimořádný charakter potřebuje hlubší soustředění a vhled.
zpět